Partners

If you would like to contact us:

Phytomedica Polska
 22 Farbiarska street, 02-862 Warsaw, Poland
  +48 22 487 14 44
  +48 22 651 75 60
@   info@phytomedica.co.uk

Contact Form

If you have not found the answers you are looking for, fill out our form and send your inquiry to our expert!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, tj. Phytomedica Polska Andrzej Lasota z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Czereśniowa 28, 05-520 Konstancin-Jeziorna dla celów związanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dane podaję dobrowolnie, oświadczam iż jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Przed wysłaniem formularza upewnij się, że wpisany adres e-mail jest poprawny!